onsdag 20 oktober 2010

En mångkultur att bejaka

Häromdagen påstod Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, att det multikulturella projektet har misslyckats. Det är helt enkelt inte sant, menade hon, att människor från olika kulturer lever glatt bredvid varandra. Hennes utspel har väckt stor uppståndelse utomlands och debatten är i full gång. Men i Sverige är det relativt tyst. Som i så många andra frågor finns här endast två alternativ: antingen ställer man sig positiv till idén om det mångkulturella samhället eller så stämplas man som invandrarfientlig. Och nu efter Sverigedemokraternas framgångar har det blivit än viktigare att välja rätt sida. Är vi för eller emot invandraren?

Här är det viktigt att säga, som också Stefan Gustavsson gjorde häromveckan, att Bibeln bejakar mångkulturella gemenskaper. Kyrkan har från första början varit en sådan. Vi kan se hur de första församlingarna befolkades och leddes av människor från en mängd olika länder och kulturer. Det är också en kristen plikt att välkomna främlingen och ta hand om de utsatta. Samtidigt behöver detta inte innebära att vi måste bejaka det multikulturella projektet. För det innebär ju så mycket mer än att ”visa invandraren kärlek” (5 Mos 10:19), ja kanske egentligen något helt annat. Centralt för idén om det multikulturella samhället finns nämligen uppfattningen, för att citera Wikipedias definition, att ingen kultur ska främjas eller betraktas som central. Och det är detta som ligger bakom protesterna mot skolavslutningar i kyrkan, protester som inte härstammar från invandrarna själva. Det får heller inte bli för mycket av nationaldagsfirande eller svenska flaggor. Och det får absolut inte förekomma någon kritik av den muslimska kulturen eller religionen.

Inom kyrkan skapas det en enhet i Kristus. Paulus skriver: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.” Här kommer människor från olika länder och sammanhang samman och blir ”ett i Kristus”. Så är det i den kristna gemenskapen. Men hur är det i världen? I kyrkan skapas en gemensam värdekultur. Så finns det, åtminstone historiskt måste tyvärr tilläggas, en gemensam övertygelse om människans höga värde, om hennes ansvar och frihet och även om hennes fallna natur. Vilken liknande enhet finns i det mångkulturella samhället som förhindrar dess sönderfall? Även om det finns rester av en kulturell enhet inom alla västländer saknas det på ett ideologiskt plan en sådan enhet. För inom multikulturalismen finns det egentligen bara ett värde: tolerans. Och här har tolerans inget att göra med att älska varandra trots skillnader utan att acceptera alla skillnader som betydelselösa för mänsklig samvaro. Och detta är inte mycket att bygga civilisation på.

Ingen kultur är förstås felfri. Och vi västlänningar har blivit väldigt medvetna om vår civilisations historiska snedsteg. Så blir vi ofta påminda om korstågen, imperialismen, kolonisationen och inte minst intoleransen mot oliksinnade under medeltiden. Även om det finns sanningar i allt detta, innebär det ju ändå inte att det skulle saknas viktiga moraliska skillnader mellan olika kulturer eller att vi inte kan jämföra kulturer med varandra och värdera dem olika. Så är jag exempelvis övertygad om att den kristna värdekulturen som jag nämnde ovan, med allt vad den innebär av mänskliga rättigheter, har fått sitt starkaste fotfäste i den västerländska civilisationen. Och att detta är något som vi västerlänningar borde vara stolta över och ta vara på i mötet med andra kulturer.

På amerikanska mynt står det ”E pluribus unum” vilket betyder ”i många ett”. USA är det land som historiskt sett välkomnat invandrare mest. Ändå har inte USA varit värdemässigt mångkulturellt. Nej, invandrarna till Amerika blev amerikaner med tillhörande credo. Alla lärde sig engelska. Många anpassade sina namn för att bättre passa in. Och alla insåg att det enda som stod i vägen för den egna lyckan och framgången var en själv. Denna process brukar, föraktfullt av multikulti-anhängarna, betecknas som assimilering. Den innebär inte att kulturella skillnader raderas. Men den innebär att invandrare accepterar som sina egna de grundläggande värden och det språk som existerar i det land de vill bosätta sig i. Det är denna slags mångkultur som vi kristna borde bejaka.

Pelle Poluha
Statsvetare och fri tänkare

21 kommentarer:

 1. Det finns mycket att instämma i och en del att vara kritisk emot i Poluhas inlägg. Här är 15 kritiska anmärkningar.

  1. Ordet "mångkultur" är först och främst missvisande, och definitivt inte användbart i den mening som Poluha använder det på slutet.

  2. Credot i USA är faktiskt en protestantisk kristendom (åtminstone från 1800-talets början)ända fram till ca 1950-talet. En katolik som president är en anomali. En muslim är direkt anti-amerikanskt.

  3. Hela föreställningen om att flera religioner skall kunna samsas som jämlika i ett och samma samhälle blir för varje dag mer och mer uppenbart som en vansinnig önskedröm.

  4. Många kulturer och religioner kan enbart tolereras i ett samhälle som kraftigt domineras av EN klar majoritetsreligion, som då kan vara generös utan att vare sig hota eller hotas. Men full jämlikhet mellan olika religioner i ett och samma samhälle är en omöjlighet. Det räcker att tänka på lagstiftning och skolor för att förstå det. Det vi håller på med i Europa är att vi islamiseras, avkristningen ÄR redan ett faktum.

  5. Nya testamentet är solklart. Den som inte vill arbeta skall inte, får inte äta. Var och en skall försörja sig själv,och ta ansvar för sin egen familj, det är så självklart att man annars är att betrakta som värre än en otrogen. Varken församling eller stat har ansvar för den enskilde och hans familj.

  6. Ingen bidragsfilosofi finns i NT. Församlingen bedriver ingen socialhjälp i någon form till någon som inte tillhör församlingen.

  7. De enda som får hjälp av församlingen är kvinnor, och då bara änkor, och bara de änkor som är ensamma, som inte har barn eller någon annan släkting som kan ta hand om dem, och inte ens då om de kan gifta om sig.

  8. Dessa mina minsta är Jesu bröder, det är hans andliga familj. Det ges löften förknippade med att ta hand om en (förföljd och föraktad) profet, men intet löfte för den som tar hand om en otrogen.

  9. Guds ord förkunnas, då beder man för sjuka. Det ÄR så man agerar mot otroende.

  10. Kristendom är inte socialism, socialism är gudlöshet och materialism.

  11. Alla människor har ingen gudagiven rätt att bosätta sig var de vill och kunna kräva att bli försörjda av de som arbetar i det landet där de vill bo.

  12. Arvtagarna till de som i generationer bott och verkat och arbetat och byggt ett land ÄGER det landet. Socialism vill upphäva arvsrätt och all egendomsrätt överhuvudtaget. Socialisterna i Sverige har upphävt äganderätten till det egna arbetets lön genom stöldhöga skatter, värst i världen.

  13. Att TA ett land ifrån dess ägare ÄR stöld.

  14. Att det ifrån dem genom en ohämmad invandring, isynnerhet om det är människor som inte KAN försörja sig, och som dessutom tvingar på oss en helt annan kultur och religion, är kort och gott djupt orättfärdigt.

  15. De som som vill ge bort sitt land till vem som helst, hur som helst är oheliga som Esau. Och om de vill ge bort landet till Kristi fiender, socialister eller muslimer, så är de drivna av kristushat. Judas var en apostel, men han hatade Kristus och Satan for in i honom då han fick brödet av Jesus.

  16. Det är mycket skitsnack som i dessa dagar får gälla som kristendom fastän det inte har den minsta täckning i Skriften, Guds ord.

  17."kristenheten" har ingen respekt för Gud eller hans ord.

  18. ALLT detta sagt mer emot en avfallen högmodig och högdragen "kristenhet" i allmänhet än emot Poluha, som trots allt visar betydligt mindre tanklösheter än de flesta andra.
  / Carl Ingemar Dagman

  SvaraRadera
 2. En kommentar om korstågen är på sin plats.

  1. Korstågen misslyckades visserligen med sitt uppsåt, att befria ockuperade områden, tvärtom erövrade islam i slutändan mer av kristenheten, då Bysans (Turkiet) erövrades på 1400-talets mitt. En liten tröst var att Spanien återerövrades i slutet av samma århundrade.

  2. Att korstågen misslyckades bör beklagas, inte att de försökte. Korstågen kom som en mer än 400 år fördröjd reaktion på över 400 år av islamsk aggression med blodiga svärd från år 632.

  3. Islams första hundra år innebar ett med blodiga svärd tvångserövrat imperium vars område sträckte sig från gränsen till Kina i öst och upp till södra Frankrike i väst.

  4. Det bör jämföras med kristendomens nästan 400 år av förföljelse och lidande i romarriket innan det rätteligen gavs makt.

  5. Islams blodiga aggressioner bemöttes av den kristna västvärlden med tålamod i över 400 år.

  6. Se där, vad som är sant om kristendom, kristenheten, korstågen och islam.

  7. Gott vore om vi alla läste historia - flumskolans kunskapsförakt har skapat den nödvändiga förutsättningen för det bedrägeri vi utsätts för hela tiden genom allehanda propagandamakare.
  /C I D

  SvaraRadera
 3. Är ett misstag begånget eller har någon tagit bort mitt första inlägg här idag, 15 punkter av kritik med utgångspunkt i Poluhas artikel?

  Om det är borttaget så måste man konstatera att ni som själva kräver både den ena och den andra friheten inte tillåter yttrandefrihet!/cid

  SvaraRadera
 4. för att få klarhet i om denna "Samvetsfrihet"-blogg bedriver censur och förnekar andras yttrandefrihet eller inte, så lägger jag här än en gång ut min kommentar från i morse.


  2010-10-21 to kl. 09.50 [bloggen angav "00.50"]
  Det finns mycket att instämma i och en del att vara kritisk emot i Poluhas inlägg. Här är 15 kritiska anmärkningar.

  1. Ordet "mångkultur" är först och främst missvisande, och definitivt inte användbart i den mening som Poluha använder det på slutet.

  2. Credot i USA är faktiskt en protestantisk kristendom (åtminstone från 1800-talets början)ända fram till ca 1950-talet. En katolik som president är en anomali. En muslim är direkt anti-amerikanskt.

  3. Hela föreställningen om att flera religioner skall kunna samsas som jämlika i ett och samma samhälle blir för varje dag mer och mer uppenbart som en vansinnig önskedröm.

  4. Många kulturer och religioner kan enbart tolereras i ett samhälle som kraftigt domineras av EN klar majoritetsreligion, som då kan vara generös utan att vare sig hota eller hotas. Men full jämlikhet mellan olika religioner i ett och samma samhälle är en omöjlighet. Det räcker att tänka på lagstiftning och skolor för att förstå det. Det vi håller på med i Europa är att vi islamiseras, avkristningen ÄR redan ett faktum.

  5. Nya testamentet är solklart. Den som inte vill arbeta skall inte, får inte äta. Var och en skall försörja sig själv,och ta ansvar för sin egen familj, det är så självklart att man annars är att betrakta som värre än en otrogen. Varken församling eller stat har ansvar för den enskilde och hans familj.

  6. Ingen bidragsfilosofi finns i NT. Församlingen bedriver ingen socialhjälp i någon form till någon som inte tillhör församlingen.

  7. De enda som får hjälp av församlingen är kvinnor, och då bara änkor, och bara de änkor som är ensamma, som inte har barn eller någon annan släkting som kan ta hand om dem, och inte ens då om de kan gifta om sig.

  8. Dessa mina minsta är Jesu bröder, det är hans andliga familj. Det ges löften förknippade med att ta hand om en (förföljd och föraktad) profet, men intet löfte för den som tar hand om en otrogen.

  9. Guds ord förkunnas, då beder man för sjuka. Det ÄR så man agerar mot otroende.

  10. Kristendom är inte socialism, socialism är gudlöshet och materialism.

  11. Alla människor har ingen gudagiven rätt att bosätta sig var de vill och kunna kräva att bli försörjda av de som arbetar i det landet där de vill bo.

  12. Arvtagarna till de som i generationer bott och verkat och arbetat och byggt ett land ÄGER det landet. Socialism vill upphäva arvsrätt och all egendomsrätt överhuvudtaget. Socialisterna i Sverige har upphävt äganderätten till det egna arbetets lön genom stöldhöga skatter, värst i världen.

  13. Att TA ett land ifrån dess ägare ÄR stöld.

  14. Att det ifrån dem genom en ohämmad invandring, isynnerhet om det är människor som inte KAN försörja sig, och som dessutom tvingar på oss en helt annan kultur och religion, är kort och gott djupt orättfärdigt.

  15. De som som vill ge bort sitt land till vem som helst, hur som helst är oheliga som Esau. Och om de vill ge bort landet till Kristi fiender, socialister eller muslimer, så är de drivna av kristushat. Judas var en apostel, men han hatade Kristus och Satan for in i honom då han fick brödet av Jesus.

  16. Det är mycket skitsnack som i dessa dagar får gälla som kristendom fastän det inte har den minsta täckning i Skriften, Guds ord.

  17."kristenheten" har ingen respekt för Gud eller hans ord.

  18. ALLT detta sagt mer emot en avfallen högmodig och högdragen "kristenhet" i allmänhet än emot Poluha, som trots allt visar betydligt mindre tanklösheter än de flesta andra.
  / Carl Ingemar Dagman

  SvaraRadera
 5. nu har den två gånger tagits bort och saken är klar - ni är värre hycklare än otroende och ateister. Kräva för egen del går bara, men att ge åt andra det ni själva krävar det duger ni inte till. Ynkligt. Ni är inte ens värda förakt!

  SvaraRadera
 6. Förklara här och nu varför mitt inlägg togs bort!

  Det kommer naturligtvis upp på min blogg, troligen inte förrän ikväll.

  Jag begriper inte hur ni kan leva i denna förljugenhet!

  Ni förnekar andra det ni kräver för er själva!

  SvaraRadera
 7. Hej Carl Ingemar!

  Skräppostfiltret som finns här på Blogspot är, milt uttryckt, övernitiskt och tar bort relevanta inlägg ibland. Så har skett med några av dina inlägg denna gång. Det tycks tyvärr inte gå att ändra i inställningarna heller, av vad jag har kunnat utröna.

  Jag såg dina kommentarer först nu och åtgärdade problemet precis. Det var alltså inte någon medveten manöver från vår sida.

  Tack för att du skriver och engagerar dig här!

  Vänlig hälsning,
  Nasrin

  SvaraRadera
 8. Nyss var mitt första inlägg borttaget, sedan lade jag in det igen, bara för att det också då blev borttaget.

  Och nu finns helt plötsligt inlägget två gånger!

  Har ni ångrat er eller vad är det son händer?

  Ni bör förklara er här på bloggen!

  SvaraRadera
 9. Carl Ingemar! Jag förstår inte riktigt meningen med dina långa kommentarer med tanke på att du menar att din kritik mest är riktad mot "en avfallen högmodig och högdragen 'kristenhet'". Jag får väl ta det som en slags komplimang att du tycker att jag visar betydligt mindre tanklösheter är de flesta andra.

  Jag tycker inte att du på en enda punkt engagerar dig i det jag skriver i mitt inlägg. Faktum är jag instämmer i flera av dina kritikpunkter. Särskilt instämmer jag i det du skriver om korstågen. Men jag ser inte att du egentligen säger emot mig på den punkten. Jag bara tar upp korstågen som ett exempel på kritik som riktas mot kristendomen.

  Hälsningar,
  Pelle P

  SvaraRadera
 10. (Del 1)
  Pelle,
  Du har alldeles rätt, det ser konstigt ut, att skriva så som jag gjorde i min kommentar till Din artikel som inte träffas (särskilt) av det jag skrev. Det är med rimliga mått sant det Du säger att jag inte engagerar mig i det Du skriver, utan mer i en icke närvarande fiende.
  Jag tyckte att det var berättigat då jag skrev, men jag utesluter inte att Du kan övertyga mig om motsatsen nu efteråt.

  Jag vill säga än en gång att Du är inte min måltavla! Och därför kan det möjligen sägas att det var fel av mig att skriva det jag gjorde i anslutning till Din artikel. Just nu vet jag inte vad jag skall tänka om det. Jag ansåg hur som helst då jag skrev, att man något lite kunde undra redan över Dina vaga ord i några frågor, men jag ville inte angripa Dig, utan dem som har de åsikter jag fördömer. Jag var bara "lite" frågande mer än kritisk till några av Dina formuleringar, som antyder uppfattningar som återfinns bland så många andra i kraftigt förstorad grad.

  Jag utgick från några passager hos Dig (som jag inte citerade tyvärr), och utifrån dem bemötte jag de synsätt som är så dominerande i kristenheten, medan Du bara antydde vad Du tyckte. För mig framstår det som lite otydligt vad Du - i denna Din artikel - egentligen har för åsikt om korstågen och om bidrag.

  SvaraRadera
 11. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 12. (Del 2) Pelle,

  Du skriver: "Och vi västlänningar har blivit väldigt medvetna om vår civilisations historiska snedsteg. Så blir vi ofta påminda om korstågen, imperialismen, kolonisationen..."

  Det kan ju inte helt uteslutas att Du med dessa ord delar kritiken av korstågen ("snedsteg"). Men desto gladare är jag nu att höra att Du såväl som jag vill stå på historiska fakta.

  SvaraRadera
 13. (Del 3) Pelle,

  När Du skriver i slutet: "Det är denna slags mångkultur som vi kristna borde bejaka.", så är jag av en annan uppfattning, på två sätt. Jag menar att det djupast sett är fel att kalla USA för ett mångkulturellt land. Det är inte mångkultur menar jag om kristendomen är den grundläggande och över allt annat mest dominerande impulsen till det amerikanska samhället. Att många subkulturer kan leva i USA är inget motbevis, ty de måste hålla sig till amerikansk lag, vars ursprung är den britiska, som utvecklats på kristen mark.

  Och faktum är att Du skriver ju det själv precis innan: "Ändå har inte USA varit värdemässigt mångkulturellt."

  Dessutom menar jag att man inte bör försöka erövra och ge nytt innehåll åt sådana ord som "mångkultur" för att liksom lättare få acceptans för sin åsikt, risken är stor att det innehåll man inte gillar följer med.

  Du säger med S.G. "Bibeln bejakar mångkulturella gemenskaper". Det är snudd på ofattbart att Du kan skriva så. Kristendomen är den enda kulturen som gillas i församlingarna.

  Men som tur är så säger Du längre ner emot Dig själv då Du skriver: "I kyrkan skapas en gemensam värdekultur"


  (Två exempel på hur man med framgång kan ge ny laddning åt nedvärderande eller smädande ord. Homosexlobbyn kan har tagit musten ur smädeordet "bög". NT genom apostlarna upphöjer begreppet slav genom att använda det om Kristi tjänare)

  SvaraRadera
 14. (Del 4) Pelle,

  När det gäller Bibelns syn på arbete (Sex dagar SKALL du arbeta) och vår syn på bidrag & bistånd så utgick jag från dessa Dina ord (utan att citera Dig): " Det är också en kristen plikt att välkomna främlingen och ta hand om de utsatta."

  Jag är glad att Du delar Bibelns syn på detta, vilken jag redogjorde för, men som orden står så är de inte kvalificerade och KAN därför betyda något helt annat, nämligen det som kallas socialism, och som med kristna ord brukar motiveras med att alla är vi Guds barn, eftersom vi alla är skapade av Gud och till hans avbild. Som Du vet och är medveten om, men kanske inte alla, så är det en osann beskrivning av Bibelns lära. Alla är skapade av Gud och därmed skapade till hans avbild, men det gör oss inte till Guds barn. Den som tar emot Sonen får makt att bli Guds barn, inga andra.

  Ja, summan av kardemumman är att jag kunde skrivit det jag just skrivit, men jag skrev det jag skrev, därför att jag inte ville angripa Dig utan de som har de åsikter jag angrep, och som man i Din text bara kunde antydningsvis se, eller inte ens det, utan bara gav upphov till frågetecken. Jag menade då, och kanske nu igen, jag vacklar fram och tillbaka, att det var mer intressant att angripa de tankebyggnader jag angrep. Om det var rätt plats och tid - jag kanske gjorde fel, jag vet inte.
  Bästa hälsningar
  Carl Ingemar Dagman

  Som medger att jag ibland ser spöken där inga finns

  SvaraRadera
 15. Visst var jag otydlig med var jag tror om korstågen och välfärdsstaten. Och det beror på att texten inte handlar om dessa ämnen. Jag kunde kanske ha skrivit "påstådda historiska snedsteg" för att bättre distansera mig från de politiskt korrekta historieskrivningarna.

  Men när det gäller vår kristna skyldighet att ta hand om de utsatta gör du det socialistiska felslutet när du tror att jag med detta menar att staten är den som ska ta detta ansvar (mha bidrag). Vi som kristna, ja alla människor, har ett ansvar att inte bara se om sig själva och sina närmaste och också att hjälpa de behövande. Detta innebär nu inte att det är statens uppgift. Se gärna mina artiklar "Den kristna vänstern och det goda samhället" (http://basun.poluha.se/2009/02/04/den-kristna-vanstern-och-det-goda-samhallet), "Ett parti för små som vill bli större" (http://basun.poluha.se/2010/01/06/ett-parti-for-sma-som-vill-bli-storre) och "Om skatter och solidaritet" (http://basun.poluha.se/2010/02/14/om-skatter-och-solidaritet/).

  Allt gott!

  SvaraRadera
 16. Pelle,

  1. Du skriver: "Visst var jag otydlig med var jag tror om korstågen och välfärdsstaten. Och det beror på att texten inte handlar om dessa ämnen."

  2. Det är bara i mycket inskränkt mening sant. Av lätt insedda skäl skulle vi inte tala om "mångkultur" om vi inte hade invandrare. Och vi skulle inte ha en lögnaktig inställning till korstågen om vi inte hade muslimska invandrare. Och invandrarfrågan skulle inte vara tiondelen så infekterad om inte så många lever på andras arbete. Frågan om välfärdsstaten och bidragssystemen hör ju på alla sätt intimt ihop med "mångkulturen", det tar i genomsnitt sju (7) år innan en invandrare börjar leva av eget arbete, och av de som har varit här i femton år eller mer lever omkring hälften fortfarande på andras arbete. - Det är alltså - och nu skärper jag tonen - struntprat då Du säger att korstågen och välfärdsstaten inte har med "mångkulturen" att göra, vilket Du själv bevisar i och genom att Du skriver om det.

  2. Jag har uppenbarligen gjort Dig orätt genom att inte mer framhäva att jag inte skrev emot Dig, Din reaktion tyder på att det förtydligande jag gjorde inte var tillräckligt.

  3. Men det är inte därför rätt att säga att jag inte anknöt till Din artikel alls - även om det hade varit tydligare om jag citerat Dig i de punkter jag utgick ifrån.

  4. Jag har både i det första och det förklarande
  inlägget talat om "mångkultur", även så tydligt att jag brukat just det ordet.

  5. Din artikel var faktiskt självmotsägande i just det stycke som var Ditt huvudämne.

  6. Det jag skrev hade allt med Din artikel att göra, men jag borde citerat Dig, och jag borde framhävt i vad mån jag kritiserade Di och i vad mån kritiken gällde andra. Jag beklagar att jga inte gjorde det. Men jag tackar Dig för att Du kritiserade mig för det, så att jag kunde rätta mig själv.

  Bästa hälsningar
  Carl Ingemar Dagman

  SvaraRadera
 17. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 18. Del 1 om att hjälpa
  Pelle,
  här är några spontana reaktioner på dessa Dina ord, som rör kristnas ansvar att hjälpa andra:

  1. Senast skrev Du:

  "Men när det gäller vår kristna skyldighet att ta hand om de utsatta gör du det socialistiska felslutet när du tror att jag med detta menar att staten är den som ska ta detta ansvar (mha bidrag). Vi som kristna, ja alla människor, har ett ansvar att inte bara se om sig själva och sina närmaste och också att hjälpa de behövande. Detta innebär nu inte att det är statens uppgift."

  2. Och i Din artikel ovan skrev Du:

  ”Det är också en kristen plikt att välkomna främlingen och ta hand om de utsatta.”

  3. Det är glädjande att Du inte vill lägga detta ansvar på staten.

  4. Det betyder också att Du är emot högskattesamhället (jag har inte möjlighet att nu läsa Dina artiklar Du länkade till, så jag gör kvalificerade gissningar). Det är bra.

  5. Jag älskar att säga att Gud begär tionde, Staten är Guds tjänare och KAN inte därför begära mer än Gud, max tio, helst nio, procent är rimligt men inte ett öre mer. Det är för övrigt den skatt som gällde från 1890-talet till typ 1920-talet, en period då de flesta av våra stora företag grundades och växte, vilka lade grunden för Sveriges välfärd, som möjliggjordes genom den ekonomiskt liberala politik som började drivas i Sverige omkring 1850 och framåt.

  6. Socialisterna har inte byggt landet, det är en stor lögn. Företagsamma borgare har byggt landet, socialisterna har stulit deras pengar och gett dem till andra som förväntades rösta på (s) så att socialisterna skall kunna regera i evighet. Gud satte stopp för det 2006 och nu igen, Gud vare lov! Även i Sverige drabbas man av sina synder till slut. Även i Sverige segrar rättfärdigheten till slut.

  7. Huruvida Du anser att församlingen har ett sådant socialt ansvar för alla i samhället framgår inte. Som jag redan skrivit så finns det inget stöd för det i Bibeln.

  8. Så frågan för Dig tycks vara vad som är en kristen människas skyldighet.

  SvaraRadera
 19. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 20. Del 2 om att hjälpa
  Pelle,

  9. Du gör ingen skillnad mellan människor så det tycks som om Du menar att kristna människor, enskilt (eller som församling?), har ansvar för andra, alla(?) som har det svårt.

  10. Om Du menar att kristna har ansvar för ”alla” "överallt" som har det sämre eller är i nöd, så följer Du den rådande "rättfärdigheten" i olika namnkristna sammanhang. Överallt i kyrka och frikyrka älskar man att framhäva sitt biståndsarbete och sitt sociala ansvarstagande hemma och utomlands. Om detta har jag skrivit en del på min blogg, och här kan jag inte skriva så mycket.

  11. Låt mig bara säga att denna ”rättfärdighet” imponerar inte på mig. Jag menar att man söker sitt eget då man framhäver sig själva som så ”rättfärdiga”. Och själva hjälpen sker inte enligt NT. Man predikar inte längre, man menar att mat, hus, arbete och utbildning måste ges först, och isynnerhet i nödsituationer. Äldre tiders missionsverksamhet såg det inte så, man förenade detta, nu åtskiljer man. Man har till och med gått så långt att man accepterat SIDAs krav att inte hjälpa kristna i första hand – bara för att få pengar av SIDA. Styggelse, det är vad det är.

  12. Det finns kristna som förföljs och som diskrimineras, om inte de kristna i första hand söker hjälpa de kristna som behöver hjälp så lär ingen annan göra det. Jag säger, att Skriften lär oss, tveklöst, att de kristnas uppgift, som församling och enskilda, är att ta hand om sina egna, sin egna biologiska familj, sin egen andliga familj och sedan den nationella, och först i fjärde hand främlingar i andra länder med annan religion. I själva verket nämns det inte ens!

  13. Och säg nu för all del inte att det är egoistiskt att ta hand om sina egna! Vad är det största problemet i Sverige och Väst? Just det! Vi tar inte hand om våra egna, med skilsmässor och urspårade barn som resultat, vilket leder allt för många till missbruk och kriminalitet. Ta hand om sig själv är att ta hand om sin familj, om alla gjorde det först så skulle mycket elände försvinna. Det är ofta lättare att köpa ett ”gott” samvete genom att ge pengar, till sina barn istället för kärlek, eller till främlingar för att kunna skryta med hur god man är. Den som inte tar hand om sina egna – först och sist – är värre än en otrogen! Du kan sedan bränna dig själv till döds, ge allt du äger till de fattiga osv. Det hjälper inte alls. Och varför är det lättare att tycka synd om människor man inte känner än de som man har i sin närhet, vars nöd man ser! Om en kristen familj med många barn kämpar tappert men lever under mycket små förhållanden, säg mig, vilken modern församling ser dem och hjälper dem FÖRE en främling av annan tro i ett annat land? Säger man inte att de får skylla sig själva, de kunde använt preventivmedel eller abort!

  SvaraRadera
 21. Del 3 Om att hjälpa
  Pelle,

  14. Om en svensk syndare, eller en rättfärdig främling kommer till kyrkan, så SKALL han välkomnas så länge han vill leva som kristen, men om en muslim kommer till en kristen församling och vill göra den till ett hus för Allah och hans profet, då måste denne kastas ut, på samma sätt som en kristen församling inte kan välkomna en homosexuell eller en förförare eller en girig som kräver att församlingen skall anpassa sig efter honom.  15. NT känner ingen socialverksamhet till otroende. NT lär att först skall den kristne, ja alla människor, ta hand om sig själv, därefter skall den kristne, ja alla människor, ta hand om sin egen biologiska familj, därefter skall den kristne ta hand om sina kristna andliga syskon.

  16. Ingen matutdelning, ingen klädinsamling, ingen penninginsamling sker till otroende.

  17. Mat delas ut till församlingens medlemmar, inga andra. Endast kvinnor, endast kvinnor som är änkor, och bara under vissa förutsättningar kan ens de - som jag redan skrivit – få leva på församlingens medel, och det fordras att de i gengäld tjänar församlingen med praktiskt arbete.

  18. Pengar samlas in till andra församlingar, särskilt skall man hjälpa de kristna församlingar som är fattiga och främst av allt de som är förföljda. Sådan materiell hjälp skall isynnerhet ges till församlingar som man har andliga skulder till.

  19. Vad gäller främlingen så kan inte självklart muslimer räknas dit. Varken hos Mose eller i NT eller i någon vettig människas huvud hör det till en god moral att öppna sina gränser och villigt försörja sådana som vill oss ont, som inte accepterar vårt sätt att leva, vår kristna kultur och religion, och som ytterst vill förgöra oss och lägga vårt land under sig. Det hjälper oss föga att det inte är mer än en på tusen eller en på hundra, som har sådana tankar, även om den nästintill sekulariserade delen av muslimerna vore 99 procent, så finns det skäl att tvivla på att de kommer till övervägande del ställa sig på vår sida.

  20. OM vi inte talar tydligt om detta, om vi inte ställs inför de val vi har, och vi sedan likväl får bära konsekvenserna, vem skall då klandras? De som har tigit trots bättre vetande eller de som inte velat höra?

  Bästa hälsningar
  Carl Ingemar Dagman

  SvaraRadera