torsdag 17 mars 2011

Religiös vilsenhet i Sofia kyrka

Sofia kyrka i Stockholm har anställt en imam som ska arbeta med ungdomar i Fryshuset. Bara en sådan sak kräver en hel del teologiskt vridande och vändande.

Syftet ska vara att många ungdomar, bland annat med muslimsk tro, känner sig vilsna, inte minst i sin religiösa identitet. Othman Al Tawalbeh, som imamen heter, ska hjälpa och stödja dessa ungdomar bland annat i mötet med svenska samhällsförhållanden.

När blev det Svenska kyrkans uppdrag att avlöna en representant för en annan religion? Vad hände med missionsbefallningen, att göra alla folk till Jesu lärjungar? Enligt Bibelns perspektiv är alla människor vilsna till dess att de hittar hem i Kristus. Prästerna Johanna Andersson och Annika Borg påpekar att det handlar om en kyrka i fritt fall:

Som anställd i Svenska kyrkan har det fram till nu gällt, för såväl vaktmästare som alla andra, att man ska dela kyrkans värdegrund. Exempelvis har man genom en allt mer utbyggd kontrollapparat sållat bort prästkandidater som inte bejakar kvinnliga präster. Men nu ska kyrkan alltså kunna härbärgera en annan religions synsätt, gudsuppfattningar och människosyner. Samma människor som har stridit för exempelvis homosexuellas rätt till att fullständigt bejakas i kyrkans sammanhang, kan nu plötsligt kompromissa med detta.

Någonstans mellan Qigongövningar, regnbågsmässor och queera bibelstudier tycks församlingen i Vita bergen ha gått rejält vilse.

Helle Klein vill få kritiken mot anställningen att liknas vid inskränkthet och islamofobi. Säg det till Mahmoud Aldebe, generalsekreterare för Sveriges muslimska förbund:

En moderat skulle väl aldrig tillåta att en socialdemokrat jobbade för dem? Hur ska man kunna vara neutral? Som jag ser det finns det ett bra alternativ och det är att han startar en Fryshusmoské och låter dem vara arbetsgivare. Det är en lösning som skulle respekteras av både kristna och muslimer.


Till råga på allt är Othman Al Tawalbeh nu i kontakt med Säpo då en del muslimer har riktat hot mot honom. Så mycket för Sofia kyrkas försök till religionsdialog.

Samtidigt skriver Hans Ulfvebrandt, kyrkoherde i Sofia kyrka, i Aftonbladet att anställningen är en ”konkretion av de värderingar som lyfts fram i Svenska kyrkans annonskampanj ’Ja till respekt’.”

Inte visste jag att budskapet ”Vi tror på en Gud som inte gör skillnad på människor” är synonymt med ”Vi är människor som inte gör skillnad på gudar”.

Det är i alla fall knappast en respektfull syn på de ungdomar som Othman Al Tawalbeh ska jobba med. Med anställningen gör man ju faktiskt skillnad på människor: Jesus till etniska svenskar och andra nationaliteter. Muhammed till de med bakgrund i muslimska länder. Har Jesus helt plötsligt blivit för svensk för Sofia kyrka?

Det verkar snarare som om det är Sofia kyrka som har problem sin religiösa identitet.

Jacob Rudolfsson
Samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen och journalist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar