tisdag 8 mars 2011

Release för nytt evangelikalt "åsiktspaket"

Den så kallade Fyrke-debatten fortsätter på olika bloggar (bl.a. här, här och här). Bland annat har SEA:s generalsekreterare, Stefan Gustavsson skrivit ett par intressanta inlägg här, här och här.

Det hela började som sagt med dessa korta rader från bloggen Stigen:


Fyrke innebär i korthet att det finns en ”klassisk kristen tro” som sett likadan ut i ”2.000 år”. Denna klassiska kristna tro innebär bland annat, och inte minst, att man tycker rätt om ett antal frågor.


Det tycks alltså handla om kritik mot vad som uppfattas som ett åsiktpaket.

Samtidigt kan man konstatera att alternativet till ”åsiktspaketet” om att bland annat tro på Jesu gudom, Treenigheten, Bibeln som Guds ord, bara är ett nytt ”åsiktspaket”. Då handlar det om gemenskap, rättvisetänkande, egendomsgemenskap, etc.

Fina ord, men ska man vara ärlig så handlar det också om ett åsiktspaket. Och är det verkligen kristet att ställa gemenskapstänkande i motsats till tron på Jesu gudom?

Kritiken mot det som uppfattas som ett fyrkantigt evangelikalt åsiktspaket, tycks enligt min mening helt enkelt blunda för sin egen ståndpunkt. Och selektivt seende bäddar inte för ett bra samtalsklimat.

För övrigt så är alla intresserade välkomna till SEA:s release av den svenska översättningen av Cape Town Commitment (den tredje Lausannedeklarationen). Om man så vill, är det ett fullmatat åsiktspaket som tar upp den kristnes relation till Gud och till världen. Det kommer dessutom bli ett panelsamtal om hur dokumentet kan användas i församlingar. Fyrke-debatten kommer också att beröras. Läs mer här.

Tid och plats är fredagen 18 mars kl 13:00 i församlingen New Lifes lokaler på Fridhemsplan, i Stockholm.

Jacob Rudolfsson
Samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen och journalist

1 kommentar: