fredag 25 mars 2011

Snabb enhet bland biskoparna

Saxat från TT:

Svenska kyrkans 14 biskopar ställer sig vid ett biskopsmöte i Luleå bakom
Sveriges Kristna Råds upprop om förändringar av sjukförsäkringssystemet så att
inte fler människor drabbas av social och ekonomisk undergång.

Som en bekant uttryckte det: Alla 14 var helt eniga. Det är mer än de lyckats vara om t ex trosbekännelsen, äktenskapet, aborter eller andra frågor som rör kristen tro och etik.

Jacob Rudolfsson
Samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen och journalist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar