onsdag 15 december 2010

Den svenska beröringsångesten

DN rapporterar om att Sverige saknar strategier för att förebygga den extrema islamismen, Svensk plan saknas mot extremister:Anledningen till att Sverige ligger så långt efter sina grannländer beror på den ”tillbakadragna hållningen”. Det säger Tore Bjørgo, professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo, som har forskat i olika former av terrorism och högerextremism i Norden.
– Sverige har inte velat peka ut den religiösa extremismen och radikaliseringen som ett problem. I stället har fokus legat på att förebygga vänster- och högerextremism.

/…/

– Mitt intryck är att Sverige lider av beröringsångest. Man har inte velat sätta problemet på kartan.


Bjørgos bedömning bekräftas av demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP), som i förordet till SKL:s rapport Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism, skriver att det idag ”saknas verksamhet med specifikt fokus på att bemöta eller hantera våldbejakande islamistisk extremism”.

Jag kom på att tänka på debattören och politikern Ayaan Hirsi Ali, som vill att i synnerhet kristna ska vara aktiva i områden med stora muslimska grupper, genom att erbjuda skolor, mötesplatser och sjukhus. Syftet är att erbjuda en annan värderingsbas och att peka på Jesus som en bättre andlig ledare. Det är en intressant tanke. Givetvis har Hirsi Ali kritiserats för detta uttalande – inte minst av svenska liberaler som tidigare har hyllat henne.

Tore Bjørgos råd tycks alltså vara ett öppnare diskussionsklimat. Att inte bjuda in till diskussion av rädsla för att spela främlingsfientliga krafter i händerna eller att såra enskilda troende, gör helt enkelt ingen nytta. Kritik av att yttrandefriheten används för att pröva människors uppfattningar eller försanthållanden – bara för att det kan upplevas stötande – förminskar människors förmåga att kunna hantera mothugg.

Det är detta misstag som Broderskapsrörelsens Peter Weiderud gör i Expressen när Lars Vilks görs till en form av syndabock: Ingen teckning av Muhammed som rondellhund, inga våldsamma islamistiska reaktioner. Budskapet är att muslimer är en homogen grupp som inte kan rå för att man överreagerar på kritik. Det är att göra alla muslimer, inte bara de som nu är en del av Sverige, en otjänst. Det är intellektuellt ohederligt. Det är intolerant.

Sedan kan man ju undra över Weideruds påstående om en ”ekonomiskt, socialt och kulturellt utsatt minoritet” – mycket tyder på att självmordsbombaren i lördags var allt annat än ekonomiskt, socialt och kulturellt utsatt.

Samma iver som ägnas åt att diskutera såväl moderaternas och socialdemokraternas politik (och det borde ju Weiderud känna igen), som den kristna tron, bör även ägnas åt diskussion om den muslimska tron. Menar vi allvar med att islam nu är en del av Sverige, bör vi även behandla den därefter. Och då ska den tåla granskning.

Tar vi inte Koranens sanningsanspråk på allvar, kränker vi den muslim som väljer att viga sitt liv åt den.

Det är inget annat än beröringsångest, som Tore Bjørgo uttrycker det – riktig islamofobi.

UPPDATERAT: Idag höll Säpo en presskonferens där de presenterade en rapport för regeringen om våldsbejakande, islamistisk, extremistisk ideologi. Bland annat framkommer det att man känner till 200 personer som är aktiva i dessa nätverk. Självmordsbombaren var dock inte känd, vilket säger något om de brister som Säpo lider av.

Det är känt sedan tidigare att den somaliska terrorrörelsen al-Shabab rekryterar ungdomar i Rinkeby, bland annat genom Youtubeklipp. Ungdomsledare som vänder sig mot detta har också blivit misshandlade. Rädsla råder bland Rinkebyborna när man har velat fråga om detta. Inte minst för deras skull, krävs det att samhället inte tiger. Som PJ Anders Linder skrev i söndags: "Det här ska inte få förstöra vårt samhälle och våra liv! Det här böjer vi oss inte för!"
Jacob Rudolfsson
Samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen och journalist

1 kommentar:

 1. Gunnar Johansson15 december 2010 19:34

  I såväl Rapport som Aktuellt och i Studio Ett var Säpos chefsanalytiker Malena Rembe livligt i farten under onsdagen. Hennes uppdrag den här dagen var att redovisa den dagsfärska rapporten från Säpo om den islamistiska extremismen i Sverige.

  Från Säpo hade nog många betraktare med öppna ögon väntat sig lite mindre av politisk korrekthet och mer av raka fakta om islamismen och dess orsaker. Men på den punkten blev de säkert väldigt besvikna och förvånade.

  Malena Rembes mest frapperande yttrande den här dagen ägde rum i Aktuellts 21-sändning på onsdagskvällen.Så här märkligt uttalade hon sig, ord för ord:

  "En vanlig myt är att islam är en våldsbejakande religion, och det är helt felaktigt. En annan vanlig myt är att de är väldigt skolade i religionen och drivs av religion. Vad vi ser är att de flesta drivs av spänningssökande våldsfascination och sina kompisrelationer".

  Malena tycks helt ha förbisett vad Koranen och Muhammed förkunnar. Det kan väl knappast ha undgått en enda öppen och förutsättningslös betraktare att islam faktiskt är just en "våldsbejakande religion" framför något annat? På vilka grunder som den här Säpo-analytikern helt kunde förbigå den stora mängden av mer eller mindre våldsuppmanande suror i Koranen framgick inte.

  Dessutom hade hon tydligen redan glömt det avskedsmeddelande som den 28-årige självmordsbombaren sände från sin mobiltelefon strax före attentatet. Även hos den svenska Säkerhetspolisen verkar minnet väldigt kort ibland.

  För Säpos kännedom vill jag här delge några delikata (men långt ifrån ovanliga) uppmaningar i Koranen till våld mot icke-muslimer:

  Koranen uppmanar till ”Jihad”, alltså (o)heligt krig mot alla icke-muslimer:

  ”Det är en plikt för er att strida [slåss, kriga] och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte.”
  (Surah 2:216).

  ”Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.”
  (Surah 5:33;

  ”När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.”
  (Surah 9:5)

  ”Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.”
  (Surah 9:29)

  ”Om ni icke vill gå fram till strid för Allahs sak, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff och kommer att utvälja ett annat folk i ert ställe, och ni skall icke alls skada Honom. Och Allah har full makt över alla ting.
  (Surah 9:39)


  Hur var det nu med islam som våldsbejakande religion? Säpo säger att det är "en helt felaktig myt". Det vore bättre om vår säkerhetspolis ägnade sig åt information i stället för desinformation.

  SvaraRadera