torsdag 23 december 2010

Billströms inofficiella pudel

Tobias Billström tycks ha tagit intryck av den massiva kampanj för att låta kristna irakier få stanna i Sverige och inte tvingas tillbaka till sitt hemland. Migrationsverket ska nu utreda religionskompentensen bland verkets handläggare, Nu ska hot mot kristna kartläggas:

Regeringen har gett Migrationsverket uppdrag att senast till 1 juni utreda hur man "bibehåller och utvecklar kompetensen när det gäller religiös tillhörighet". Dessutom ska verket undersöka om man verkligen har rätt information om situationen för religiösa minoriteter och konvertiter, eller om fler åtgärder behövs.

Svenska myndigheters och även ministrars kunnande om religion har varit påfallande okunnig, som två kristdemokrater pekar på i en debattartikel i dagens SvD. Alltifrån uppmaningar om att dölja sin kristna tro till att religiös tillhörighet är en "kavaj" som kan tas av efter behag, förekommer.

Men bättre sent än aldrig. Drygt 60 000 underskrifter i Dagens och Världen idags namninsamling. SEA:s manifestation och lobbyarbete i samband med riksdagsdebatten i november. Och många andras initiativ. Allt arbete verkar börja ge resultat. Det är goda nyheter inför julafton - inte minst för alla de som hotas av avvisning.

Samtidigt verkar regeringens besked vara en inofficiell pudel. Så här lät det för exakt ett år sedan när riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus (KD) frågade Tobias Billström om migrationsinstansernas kompetens inom religionsområdet:

För närvarande ser jag därför inte att det finns någon anledning att vidta åtgärder för att säkerställa och höja Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas kompetens och kunnande i att avgöra trovärdigheten hos enskilda personer som åberopar religionsbyte som skäl för sina asylansökningar.

Och redan då förföljdes kristna minoriteter.

Jacob Rudolfsson
Samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen och journalist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar