torsdag 1 juli 2010

Mer än frihet att tillbe

Igår lanserade vi Manifest för samvetsfrihet.

En av huvudpunkterna rör religionsfriheten. Det är en frihet som inte enbart innebär frihet från religion, utan lika mycket frihet till religion, privat och personligt såväl som öppet och offentligt.

Religionsfriheten och dess innebörd diskuteras idag med allt större intensitet: tänk på frågan om skolavslutningar i kyrkan, krucfix i lektionssalen (Italien), bidrag till ungdomsorganisationer som vill tänka själv när det gäller sexualetik ... Vad innebär religionsfrihet?

Nyligen höll USA:s utrikesminister Hillary Clinton ett tal där hon räknade upp de mänskliga rättigheterna, men valde att ersätta ordet religionsfrihet med uttrycket "frihet att tillbe" (freedom to worship).

George Wiegel är teolog och välkänd amerikansk politisk kommentator. I artikeln The Erosion of Religious Freedom kommenterar han denna omformulering av religionsfriheten så här:

Religious freedom, rightly understood, cannot be reduced to freedom of worship. Religious freedom includes the right to preach and evangelize, to make religiously informed moral arguments in the public square and to conduct the affairs of one’s religious community without undue interference from the state. If religious freedom only involves the freedom to worship, then, as noted above, there is “religious freedom” in Saudi Arabia, where Bibles and evangelism are forbidden but expatriate Filipino laborers can attend Mass in the U.S. embassy compound in Riyadh.


Frihet från, men också i samma grad, frihet till religion.

Stefan Gustavsson
generalsekreterare SEA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar