fredag 2 juli 2010

Hur skulle ett religions-fritt Europa se ut?

Dagens ledarskribent Thomas Österberg gör idag en klok analys av Europadomstolens beslut att förbjuda krucifix i italienska klassrum. Den vajande svenska flaggan som illustrerar artikeln kräver egentligen inga ytterligare kommentarer. Om sekularisterna skulle nå sitt mål - att få bort varje uttryck för religion i det offentliga samhället - skulle den svenska flaggan med sitt gula kors vara ett minne blott.

Men det skulle inte bli den enda "reformen". Som Österberg skriver: "Då får vi sluta ge skolbarnen påsklov, kasta ut adventsstjärnorna till jul, radera delar av den svenska sångskatten, förbjuda halsband med kors och så vidare. Engelsmännen får sluta sjunga "God save the queen"."

Kristendomen har under tusen år varit en bärande del för svenskt och europeiskt kulturarv. Att lägga så mycket energi på att försöka erodera detta arv framstår som ett pratiskt hopplöst företag. Framför allt verkar de sekularistiska krafterna sträva mot ett samhälle där religionsfriheten alltmer ersätts med "rätten att inte bli förnärmad." Men detta är självfallet ingen mänsklig rättighet. Rätten att i ord och handling uttrycka tro och med vishet vårda sitt kulturarv väger tyngre.

Per Ewert,
lärare, författare och frilansskribent

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar