torsdag 5 maj 2011

Inga skattepengar till abort en självklarhet - eller?

USA är ett land som är annorlunda än vårt.

Ja, det är förstås ett understatement som kan fördjupas på åtskilliga sätt. Vissa amerikanska drag finner de flesta svenskar positiva, andra negativa. Men en viktig skillnad är värd att notera, nu när debatten om aborter åter har svallat på svenska debattsidor. Ingen har mig veterligen i svensk debatt argumenterat för att aborter aldrig ska kunna bekostas med offentliga medel - att den som eventuellt vill utföra sådana ingrepp måste söka sig andra ekonomiska lösningar. Varje durkdriven debattör inser att ett sådant förslag vore dömt att raskt malas till fint mjöl i debattkvarnen.

I andra delar av världen är tongångarna inte riktigt likadana. I USA har det sedan länge betraktats som självklart att skattepengar aldrig ska kunna gå till aborter, som inte är en del av normal sjukvård. President Obama var exempelvis tvungen att än en gång understryka detta för att lyckas få igenom sin stora sjukvårdsreform.

Nu har ämnet kommit upp igen, när kongressen förtydligade detta ställningstagande genom att besluta att denna princip måste gälla även indirekt, så att inte heller sjukförsäkringar som används till aborter ska vara avdragsgill kostnad och på så sätt indirekt belasta skattebetalarna. Representanthusets talman John Bohner: “A ban on taxpayer funding for abortion is the will of the American people and ought to be the law of the land”

Aborter är tillåtet, men det är avsiktligt dödande av ofödda människor. Att det offentliga skulle stå för detta vore helt orimligt. I USA alltså.

Vilken tur att Sverige finns. Vem skulle annars ta på sig rollen som världens samvete?

Per Ewert
Författare, lärare och frilansskribent

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar