onsdag 11 maj 2011

Härmed söker jag tjänst som informatör hos RFSL

Här är mina kommentarer om Kalla Faktas program om Frälsningsarmén (FA):

1. De malawiska prästernas uttalande om homosexuella är vidriga. Varje kristen har anledning att ta avstånd från sådana uttalanden. Kristen tro har ett universellt och inkluderande perspektiv, som sätter alla människor i samma båt:

Alla människor är skapade till Guds avbild och därför viktiga och värdefulla.
Alla människor är också syndare och har förlorat härligheten från Gud.
Gud älskar varje människa och vill att alla ska bli räddade och komma till insikt om sannningen.
2. Kalla Faktas journalister saknar analysförmåga. De ”avslöjade” att FA menar att sex hör till äktenskapet och äktenskapet är en man-kvinna-relation - trots att det är en uppfattning som FA haft sedan starten 1878 fram till idag och som man alltid stått för helt öppet, de senaste åren bland annat genom etikdokument på hemsidan.

En bit in programmet skjuter journalisterna sig själva i foten och visar att deras avslöjande är ren luft; det finns inget att avslöja. De påvisar nämligen att FA under en rad av år har deltagit i den demokratiska processen i Sverige och lämnat in remisser där de uttryckt sin uppfattning i ett antal etiska frågor som berör sexualitet och samlevnad. Mycket öppnare än så kan man knappast vara med sin uppfattning.

3. Kalla Faktas journalister saknar analysförmåga. Konsekvent blandar de samman olika frågor:

Vem kan få hjälp av FA?
Vem får vara med i FA?
Vem kan bli soldat i FA?
För den som vet något om FA är svaren enkla. Alla med behov kan få hjälp av FA, alla som gillar FA kan bli medlemmar (civilmedlemskap), men alla kan inte bli soldater eller arbeta som officerare (pastorer). Är det något märkligt med det?

Att det finns ideologiska kriterier inom en idéburen rörelse som FA innebär inte att människor utesluts från hjälp. Soldater och officerare inom FA får inte dricka alkohol, men hjälper dagligen dem som gör det!

Men, undrar Kalla Fakta, ska FA verkligen få statsbidrag, om de sätter upp ideologiska kriterier för sina soldater och officerare? Låt oss testa den frågan på andra organisationer som får statsbidrag, t ex RFSL (som i programmet är kritiska mot att FA får statsbidrag för sin hjälpverksamhet).

Jag, som har en evangelikal, bibeltrogen, väckelsekristen, klassisk kristen (jag bär alla epiteten med stolthet) övertygelse, söker härmed tjänst som informatör hos RFSL!

Efter genomläsning av RFSL:s stadgar inser jag att jag inte är välkommen ens som medlem. RFSL:s förbundsstyrelsen utesluter nämligen den medlem ”som inte följer stadgar, principprogram, kongressbeslut eller i övrigt i väsentlig grad motverkar förbundets syften”.

Om RFSL får uppbära statsbidrag samtidigt som de på ideologiska grunder kan avvisa mig, så måste samma rätt gälla för FA när de rekryterar soldater och officerare.

4. Människovärdesfrågan avgör inte alla ställningstagande i sexualetiska frågor. I programmet hävdas att en negativ syn på homosexualitet är som att ha en negativ syn på hudfärg. Om det vore sant är det mycket allvarligt. Människovärdet är en grundbult både i vårt samhälle och i kristen tro. Alla människor har samma värde. Punkt.

Men lite eftertanke visar att samma sak inte går att säga om sexualitet, alltså att all sexualitet skulle vara likvärdig. Alla är ju överens om att när det gäller sexualitet måste vi ha flera kategorier; som rätt och fel, bra och dåligt. Det finns ingen felaktig hudfärg, men det finns felaktiga sexuella handlingar, liksom det finns felaktiga sexuella preferenser. Alla gör sexualetiska gränsdragningar; vi är bara inte överens om var gränserna bör dras.

Vi måste alltså skilja på människovärdesfrågan och de sexualetiska frågorna. Vilka sexuella handlingar som är riktiga besvaras inte genom att säga: alla människor har samma värde. När vi är överens om människovärdet följer nästa fråga: hur ska vi leva? I ett fritt samhälle får man besvara den frågan också på det sätt som FA gör.


Stefan Gustavsson
Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen

2 kommentarer:

 1. Paul Almqvist13 maj 2011 14:26

  Har inte sett programmet "Kalla Fakta".
  Om det ovan skrivna är fakta om programmet "Kalla Fakta" så handlar väl programmet "Kalla Fakta" mer om journalisternas åsikter och sådant kan väl knappast rubriseras som "Kalla Fakta". Stort tack till den här mannen Stefan G som avslöjar detta.

  SvaraRadera
 2. RFSL som genom åren flertalet gånger varit inblandade i stora skandaler gällande arrangerandet av pedofilresor till Thailand mfl. länder i Asien bör nog istället granskas.

  Men detta kräver ju då seriösa journalister på ett seriös TV-bolag och då platsar ju inte TV4.

  Samt TV4-bolaget som själva ställt till med så många skandaler bör nog inte peka finger åt nåt håll. Men som sagt: "Kalla Fakta" innehåller som bäst rena sagorna eller som denna gång en propaganda-satsning som helt förstört både TV4:as rykte samt för alltid. Döda Fakta `hoppsan´....programmet Kalla Fakta som är en obskyr vidareutveckling av den gamla "Hänt i Veckan" som inte finns kvar bör även det förpassas till graven där det kallnade liket bör ligga. Ingen sörja dock !

  Men då vet vi detta att Göran Rosenbergs så kallade journalister inte bara lever på att förstöra svenska Kristna kyrkogårdar (folkfesten på Södertälje kyrkogård ovanpå gravar som förstördes och skändades av TV4 i "stadskampen"), utan även faktiskt för en aktiv propaganda-kampanj mot kristendomen, ja då börjar man tänka litet längre över denna osmakliga kampanjkanal mot oss kristna.

  TV4 bör betänka sig noga, mycket noga. Söker man verkligen en öppen konflikt med oss alla kristna.

  För betänk om vi alla kristna slutar med att hjälpa Israel. Då försvinner landet närapå omedelbart ty utan oss kristna klarar sig inte Israel ett enda år till. Nej då är det slut.
  Vi kristna behöver nämligen inte Jerusalem utan vi kan leva gott (ja kanske t.o.m. bättre?) utan den staden i det landet som bara ställer till det för resten av världen. Utan Israel inget globalt terrorhot ! Hmm....

  Ja vad lugnt det skulle bli !

  Vi kan ju hämta hit alla våra kristna artefakter från Jerusalem och "befria dem" från vår kristendom. Vi svenskar kunde flytta hela de enorma Abu Simbel templen redan på 1960-taletså dessa småkyrkor vore en baggis, sedan kan dom få bygga nybosättningar där istället.

  Hmmm...... Jag kanske skall sprida denna idé.

  Vi kristna är ju mer intresserade av det himmelska Israel, inte denna oroshärd som finns på jorden i de sekulära staten israel. Heliga Gravkyrkan, Betlehemskyrkan (som israeliska soldater attackerat och beskjutit)kan faktiskt tämligen enkelt flyttas. Sedan kan dom få slå ihjäl varandra bäst dom vill därnere som journalisten Bo Holmström sade en gång på 1980-talet. Det är ju egentligen inte vårt bekymmer.
  Nej vi i resten av världen kan ju bara vända ryggen åt denna sekulära stat so bara skapar osämja och oro i hela världen.

  Det är ju dom själva som ställt till det. Som man bäddar får man ligga !

  Hm..jag har tänkt medan jag skrivit och nu då jag tänker litet längre kanske vi kristna skall tacka TV4 för att dom ger oss dessa nya idéer.

  Tack för det avslöjande reportaget om TV4, ja det som avslöjade TV4 !

  Kalla döda fakta som lever endast genom konstgjord och påhittad "sanning" ja vad jag nu kallar för "respirator-journalistik".


  Gunnar
  (som plötsligt kom till insikter Tack TV4!)

  SvaraRadera