fredag 8 juli 2011

Abortdebatt i Almedalen 2

Mängder med människor trängdes på båtdäcket när vi i SEA inbjöd till ”Abortdebattens spelregler”. I panelen fanns bland annat representanter för MRO – människorätt för ofödda, Liberala ungdomsförbundet, Feministiskt initiativ och Centerns ungdomsförbund. Det blev ett mycket lyckat arrangemang!

Det är självklart för mig att sympatisera med de värden som abortförespråkarna värnar; frihet, jämlikhet och lika rättigheter. Bestörtningen över de många kvinnor som skadas och dör efter illegala och farliga aborter likaså. Enligt WHO dog 48 000 kvinnor 2008 på grund av skador efter illegala aborter. Det är helt enkelt fruktansvärt.

Skiljelinjen är en annan; synen på vad eller vem som aborteras.

Debatten visade, som jag ser det, abortförespråkarnas inkonsekventa sätt att resonera. Tre exempel:

För det första vilsenheten i människosynsfrågan. Här stod ett gäng politiker som i alla andra sammanhang talar sig varma för människovärdet och mänskliga rättigheter, men de kunde inte definiera vem som är människa och vem som inte är det. Vad ska vi med människovärdet till om vi inte kan förklara vem det tillfaller? Konsekvent väjde man för frågan om när livet börjar. Det ville man helt enkelt inte svara på.

För det andra de ohållbara flyktvägarna. Konceptionen som startpunkt för människans liv avvisades med följande påstående: ”I så fall är onani massmord.”

Som påstående betraktat – att inte göra skillnad på en sädescell och ett befrukat ägg – är det en förnekelse av biologiska fakta. En sädescell är ingen människa, inte heller en äggcell. Men ett befruktat ägg, när en sädescell har smält samman med en äggcell, är startpunkten för mänskligt liv. Från den punkten är det biologiskt en människa. Det tillhör släktet homo sapiens och har en människas genetiska kod. Alla människors liv börjar där.

Detta blir extra tydligt vid provrösbefruktningar. Det blir ingen graviditet med bara en sädescell, ingen graviditet med bara en äggcell. Det provrörsbefruktning innebär är att man med en sädecell befruktar ett ägg, som sedan planteras in i livmodern.

I andra sammanhang väger naturvetenskapen tungt; man blir skrattad åt om man förnekar elementära biologiska eller fysiska fakta. Det gäller uppenbarligen inte abortdebatten.

För det tredje den otillfredställande lösningen på problemen med illegala aborter, som skadar och dödar så många kvinnor. Notera att ingen är mer kritisk till farliga illegala aborter än den som är abortmotståndare. En skadlig illegal abort är dubbelt värre än en säker legal abort: det står ju två liv på spel. Men lösningen kan inte vara att rädda den ena människan på den andras bekostnad.

Om barnet har skyddsvärde kan man inte byta farliga illegala aborter mot säkra legaliserade aborter; det vore som att bekämpa trafficking med hjälp av statliga bordeller. Om sexköp i sig är fel, och inte bara de vidriga omständigheterna runt det, måste man söka andra lösningar. På samma sätt med oönskade graviditeter. Om abort innebär att man dödar en liten människa är det inget alternativ att söka efter säkra sätt att göra det på. Vi måste istället söka efter lösningar som hjälper både kvinnan och barnet att överleva. Det är enda möjligheten för den som tror på ett okränkbart människovärde.

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar