måndag 2 augusti 2010

Farlig tyngdpunktsförskjutning

Under både Bill Clintons och George Bush prioriterades religionsfrihet i amerikansk utrikespolitik. USA har en särskild kommission vars enda uppgift är att bevaka och stödja religionsfrihet runt om i världen.

Varje amerikansk ambassad har en person vars uppgift är att följa religionsfrihetsutveckling i det aktuella landet. USA:s ambassad i Stockholm skrev bland annat en rapport angående pastor Åke Green och religionsfriheten i Sverige.

Men president Obama lät ledarposten i denna kommission vara vakant i över ett år. En tydlig och tragisk markering att han inte anser religionsfriheten vara av vikt – trots att 70 procent av världens befolkning lever i länder där invånare riskerar att förföljas för sin tro.

Det finns andra allvarliga indikationer på hur Obama – och Hillary Clinton – låter religionsfriheten urholkas. Båda talar om frihet att fira gudstjänst istället för att tala om religionsfrihet.

Det låter kanske inte så farligt, men det är en avgörande betydelseförskjutning. Religionsfrihet innebär att få ha en tro, att offentligt och tillsammans med andra uttrycka den, samt rätten att byta religion.

Rätten att fira gudstjänst privatiserar religionen och ger inget uttryck för rätten att uttrycka den offentligt - på gator, i tidningar, i allmän debatt. Det är denna slags begränsade religionsfrihet som råder i islamska länder. Du kan få vara kristen, men endast med begränsade rättigheter. Med denna definition råder religionsfrihet i Saudiarabien.

Detta är en oroväckande utveckling.

Mats Tunehag
Ledarskribent Världen idag
Global Spokesperson on Religious Liberty for World Evangelical Alliance
Global Council Advocates International

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar