söndag 29 augusti 2010

Be riksdagskandidater skriva under Manifestet!

Den borgerliga alliansen har haft arbetsgrupp som utrett och dragit upp riktlinjer för utrikepolitiken. Deras rapport är 47 sidor lång.

Alliansen skriver: ”Likgiltighet inför människovärdet går alltid ut över enskilda människor. De synsätt som förringar människans värde måste ifrågasättas och bekämpas.”

Detta är ju bra, och de rödgröna skulle nog inte säga emot. Men vad har det inneburit i praktisk politik i när och fjärran? Respekten för människovärdet testas framförallt i livets gränsområden. Varför förs inte en öppen och ärlig debatt om vad en människa är – även i moderlivet? Är inte detta likgiltighet ”som går ut över enskilda människor”?

Att kalla ofödda barn för ”livmoderinnehåll” och tala om "kvinnans rätt till sin egen kropp", är inte det ett synsätt ”som förringar människans värde”, som ”måste ifrågasättas och bekämpas”?

Vidare skriver Alliansen: ”Även när det gäller yttrandefrihet är utvecklingen oroande. Under sju års tid har det skett en stadig begränsning av yttrandefriheten i världen. I auktoritära stater sker angrepp på oberoende nyhetsmedier. Men även i länder med relativt öppna medieklimat finns oroväckande tendenser. Det förekommer även försök att pressa tillbaka normer inom ramen för FN.”

Detta är bra, men det förekommer ingen diskussion om hur så kallade hatbrottslagar och pressens självcensur inför islamistiska hot de facto minskar yttrande- och pressfriheten även i Sverige och EU. 70 procent av världens befolkning lever i länder med begränsad religionsfrihet. Detta är en gigantisk fråga som båda blocken i stort sett ignorerar.

Mer från den borgerliga alliansen: ”Respekten för de olika opinionsfriheterna (tanke-, samvets-, religions-, yttrande-, åsikts-, förenings- och mötesfrihet) utgör en stomme i det demokratifrämjande arbetet.”

Detta borde ju innebära att borgerliga riksdagskandidater kommer att skriva under Manifest för samvetsfrihet. Fråga dem! Fråga även de rödagröna kandidaterna!

Mats Tunehag

Ledarskribent Världen idag
Global Spokesperson on Religious Liberty for World Evangelical Alliance
Global Council Advocates International

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar